REALIZACJE 2009

» Remont Elewacji SP 8 w Piotrkowie Tryb.
» Adaptacja pomieszczeń TBS Piotrków Tryb dla osób niepełnosprawnych.
» Remont elewacji zabytkowego Kościoła NNMP w Piotrkowie Tryb.
» Wykonanie dwóch boisk trawiastych i dwóch z mączki ceglanej Gmina Ręczno.
» Remont zabytkowego Kościoła w Ręcznie.
2005 2006 2007 2008 2009 2010