REALIZACJE 2008

» Termomodernizacja SP Łęczno.
» Budowa Bloku mieszkalnego w Łodzi.
» Remont elewacji Wieży Ciśnień Piotrkowie Tryb. – budynek wpisany do rejestru zabytków.
» Termomodernizacja i remont Sali gimnastycznej II LO w Piotrkowie Tryb.
» Remont pomieszczeń BOM dla niepełnosprawnych wraz z montażem szybu windowego z windą dla osób niepełnosprawnych.
» Nadbudowa budynku MOK w Piotrkowie Tryb. z wymiana stropu.
2005 2006 2007 2008 2009 2010