REALIZACJE 2007

» Termomodernizacja Przedszkole nr 20 Piotrków Tryb.
» Wykonanie konstrukcji murowych zaplecza hali Nr 10 Logistic City Piotrków Tryb.
» Remont budynku Arsenału Opactwa Cystersów w Sulejowie – budynek zabytkowy.
» Termomodernizacja SP 16 w Piotrkowie Tryb.
2005 2006 2007 2008 2009 2010