REALIZACJE 2006

» Adaptacja pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb.
» Wznoszenie konstrukcji murowych – fabryka Quick-Mix Rawa Mazowiecka.
» Remont Stacji Transformatorowej 110/15 kV Piotrków „Pioma”.
2005 2006 2007 2008 2009 2010